Oppe Sundby Bredbåndssammenslutning

Energistyrelsens Bredbåndspulje

Copyright © All Rights Reserved

Oppe Sundby, Frederikssund Kommune anmoder om tilbud på bredbånd til 39 husstande

 

På vegne af beboerne i Oppe Sundby i Frederikssund Kommune anmodes alle mulige tilbudsgivere om at fremsende tilbud på anlægning af bredbånd til nu 39 hustande (med mulighed for yderligere accepter som afventer).

 

Vi er åbne for alle teknologier, der kan levere en hurtig hastighed for alle husstande. Dog med en præference for en kablet forbindelse.

Alle huse i projektet er tilskudsberettigede og næsten alle er registreret som havende mindre end 5/1 Mbit/S internet i dag. Alle husstande ligger indenfor et lille geografisk område afgrænset til Bjergvejen og Roskildevej. Der bakkes fuldt op om projektet, og der er ligeledes positiv dialog med Frederikssund kommune som dog ikke ønsker at bidrage med økonomisk tilskud til projektet.

 

Vi er villige til at have en egenbetaling på de min. kr. 2000,- til hvilket der er accept fra alle deltagere.

 

Vi ønsker som en del af tilbudet at der tydeligt fremgår fremtidig abonnementstørrelse pr. husstand.

 

Link til kort over ansøgende adresser: https://bredbaandspulje.ens.dk?id=29001

 

Vi håber at modtage så mange gode tilbud som muligt, og skulle der være spørgsmål kan tilbudsgivere kontakte følgende personer fra sammenslutningen:

 

Martin Warming Hviid

Bjergvejen 15A

DK-3600 Frederikssund

Mobil: 30378108

Email: martin@warminghviid.dk

 

Eller alternativt:

 

Lærke Ring Poss

Roskildevej 169

DK-3600 Frederikssund

Mobil: 24981871

Email: lgp@atp.dk